ارتباط با ما

آدرس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران:

خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر جنب پمب بنزین بن بست الهیه پلاک ۱

۲۲۶۳۵۵۰۷-۸         ۲۲۶۳۵۵۴۰-۱