وظايف و سیاست های اجرایی

وظايف و سیاست های اجرایی ستاد به شرح ذيل مي باشد:

۱٫جمع آوري آمار و اطلاعات و بررسي نيازمندي هاي فني مهندسي در كربلا، نجف، كاظمين، سامرا، مسيب و كوفه

۲- اولويت بندي پروژه هاي بازسازي عتبات عاليات و طراحي و اجراي پروژه هاي بازسازي بر مبناي برنامه ريزي كوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت

۳- جمع آوري و هدايت نذورات مردمي و هماهنگي اقدامات داوطلبانه خيرين

۴- انجام فعاليتهاي عمراني، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي

۵- ارائه مشاوره هاي فني و خدماتي به متوليان حرم هاي مطهر و مسؤولين عراقي

۶- ارائه خدمات و اجراي طرحهاي مناسب براي رفاه زائرين

۷- انجام ساير فعاليت هاي جمعي مفيد و اثر بخش و توسعه آنها

۸- استفاده از ظرفیت های مردمی و تجهیزات و امکانات متبرعین به صورت رایگان

۹- به کارگیری خدمات فنی و کارشناسی متخصصین به صورت داوطلبانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.