روش های مشارکت در بازسازی عتبات عالیات

شما عزیزان می توانید نذورات نقدی خود را به یکی از شماره حساب های زیر به نام صحن حضرت زهرا (س) ستاد بازسازی عتبات استان تهران واریز نمایید:
شماره گیری کد #۸۸۸*۷۳۳* از طریق تلفن همراه
عضویت در طرح خشت هایی برای بهشت با ارسال ۱۱۰ به ۸۸۸۸ اپراتور( همراه اول)
بانک ملی به شماره حساب ۱۱۲ و شماره کارت ۱۹۴۷-۹۹۸۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷
بانک گردشگری به شماره حساب ۱-۴۱۲۴۱۸-۹۹۸۱-۱۴۹ و شماره کارت ۸۸۸۹-۸۸۸۸-۱۶۷۰-۵۰۵۴
شماره حساب ۴۰۴۰ بانک تجارت وشماره کارت ۴۸۸۶-۹۱۶۶-۵۳۹۹-۶۲۷۳
بانک سپه به شماره حساب ۹۹۰۰ و شماره کارت ۲۶۱۳-۲۶۲۶-۱۰۱۱-۵۸۹۲
بانک رسالت به شماره حساب ۱-۱۳۵-۴۳۰ و شماره کارت ۱۷۷۰-۱۱۱۱-۷۲۱۱-۵۰۴۱
بانک صادرات به شماره حساب ۰۱۰۲۰۲۳۳۳۳۰۰۵ و شماره کارت ۲۴۳۷-۹۰۰۱-۶۹۱۹-۶۰۳۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.