روشها و وظايف

۱- ستاد براي نيل به اهداف خود از روشهاي زير بهره مي گيرد :

۲- تشكيل كميته هاي تخصصي و مطالعاتي و پژوهشي

۳- تشكيل ستادهاي فرعي در مراكز استانها و شهرستانها

۴- تشكيل ستادهاي فرعي در ساير كشورها

۵- تشكيل واحدهاي اجتماعي و اقشاري

۶- ايجاد دفاتر بازسازي در عتبات عاليات عراق

۷- هماهنگي با بيوت آيات عظام و علما در ايران وعراق

۸- هماهنگي با سازمان هاي دولتي و غير دولتي

۹- هماهنگي با دولت و مسئولين اوقاف عراق و متوليان حرم هاي مطهر و ساير نهادهاي اجتماعي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.