خادمان ستاد بازسازی عتبات تهران

ریاست ستاد : سید حسین هاشمی

۲-معاونت جذب و مشارکت های مردمی : مسعود اسماعیل بیگی

۳-مدیر اداری و پشتیبانی : مصطفی داورزنی

۴-مدیر  فرهنگی و روابط عمومی  : مسعود مومن زاده

۵-مدیر مالی : امیر حسین طهماسبی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.